Fonte: Tea Giorgi, femminista e attivista per la pace, Casa internazionale delle donne di Trieste. L’appello che segue, in tre lingue, è stato avviato da femministe e attiviste per la pace in Croazia il 24 febbraio 2022 e sostenuto da femministe e attiviste per la pace dei paesi post-jugoslavi e del mondo.

Appello delle Donne per la Pace*

Con trepidazione e incredulità, assistiamo a una forte escalation della guerra e della violenza in Ucraina causata dall’invasione russa e dall’interruzione dei negoziati tra i leader di Russia e Ucraina.

Come cittadine, chiediamo al governo della Federazione Russa di cessare immediatamente le ostilità, perché la guerra è un crimine contro la Pace e contro l’Umanità. Allo stesso tempo, chiediamo che attraverso la continuazione dei negoziati, dei canali diplomatici e con tutti i mezzi non violenti possibili, vengano trovate soluzioni appropriate per garantire pace e sicurezza a lungo termine in Ucraina, comprese le regioni di Donjeck i Lugansk.

Come pacifiste e femministe, ci opponiamo a qualsiasi atto di guerra da parte di stati e attori internazionali e al sostegno di una cultura di violenza che trova i suoi punti di forza negli armamenti permanenti,nella costruzione e nell’evocazione di nuovi nemici, nel confronto militarista e machista delle forze e nella creazione di nuovi scudi militari di protezione nell’Europa centrale. Ci opponiamo inoltre all’incitamento pubblico alla guerra da parte di stati potenti e ai loro interessi geopolitici e finanziari, e all’atmosfera da stadio e guerrafondaia che promuove paura e disordini tra il popolo ucraino, ma anche nei paesi vicini e nella stessa Russia.

Come testimoni del nulla della guerra e dell’iconografia della guerra durante gli anni ’90 del secolo scorso, siamo consapevoli delle conseguenze deiconflitti armati e dei loro effetti devastanti a lungo termine sulla società, sui civili, sulla comunità umana; e della misura in cui la vita del dopoguerra nelle comunità divise trasmetta traumi, senso di ingiustizia e ritardi la guarigione.Per noi la sicurezza umana e la vita di ogni essere umano sono l’imperativo etico di qualsiasi azione politica, al di là di questioni come gli interessi statali e territoriali, l’indipendenza politica e la sicurezza militare e di difesa.

Pertanto, chiediamo al governo della Repubblica Italiana e all’Unione Europea di sostenere attivamente gli sforzi di pace al fine di prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le cittadine e i cittadini ucraini ed esprimiamo il nostro sostegno alle iniziative di pace e al movimento contro la guerra in Ucraina, Russia e Bielorussia.

 *Questo Appello è stato avviato da femministe e attiviste per la pace in Croazia il 24 febbraio 2022 ed è stato sostenuto da femministe e attiviste per la pace dei paesi post-jugoslavi e del mondo. Questo è l'elenco finale delle firmatarie di questo Appello.
Potpisnice:
Vanja Nikolić, Vesna Janković, Rada Borić, Biljana Kašić, Mirjana Radaković, Nela Pamuković, Vesna Teršelič, Katarina Kruhonja, Nataša Medved, Iva Grgić Maroević, Ivana Bago, Leonida Kovač, Brigita Miloš, Neva Tölle, Maja Profaca, Jasmina Lukić,Tihana Rubić, Julijana Tešija, Nataša Lalić, Ana Dana Beroš, Marijana Senjak, Adriana Bego, Biserka Momčinović, Sanja Sorić, Adriana Branka Pojatina,Vitarnja Gamulin, Ana Raffai, Jelena Kupsjak, Ana Maskalan, Jagoda Novak, Karolina Leaković, Tina Pavlović, Martina Petrinjak, Sanja BachrachKrištofić, Renata Jambrešić Kirin, Lada Čale Feldman, Senka Božić-Vrbančić, KsenijaTurčić, Željka Jelavić, NadeždaČačinovič, Nada Peratović, Snježana Pavić, Sandra Prlenda Perkovac, Sanja Sarnavka, Nada Beroš, Martina Findrik, Ana Zbiljski, Daniela Širinić, Dorotea Šušak, Suzana Komušar, Suzana Marjanić, Sonja Leboš, Marija Geiger Zeman, Monika Marić, Željka Sartori, Kosjenka Laszlo, Barbara Blasin, Mirta Jurilj, Leila Topić, Sanja Bilas, Gordana Orsag Pasanec, Nataša Govedić, Dubravka Đurić, Jadranka Pintarić, Mirjana Kučer, Danijela Stanojević, Georgette Yvette Ponte, Bojana Guberac, Davorka Komsi, Miljenka Ćurković, Ines Udodovsky, Morena Ruppe, Ivana Armanini, Snežana Andrejev Majcan, Jadranka Vuksa Kovačević, Marinka Bakula Anđelić, Ljiljana Raičević,Ivana Kabaj, Jelena Božić, Azra Svedružić, Sanja Končevski, Zdenka Cic, Slavica Renko, Sanda Malbaša, Ana Legčević, Nina Romić, Iva Rada Janković, Vesna Mažuran Subotić,Ratka Višnjić, Ivanka Mijić, UranelaĐekanović, Ljubica Andrišek,Ives Cikatić,Tatjana Latinović, Stanislava Brlobaš, Sniježana Kotarski, Aliče Prhat, Nada Drobnjak,Tihana Tomas Skala, Ljiljana Djurica, Jadranka Plantak, Sanja Macoko, Jasmina Lončarević Serdar, Manuela Zlatar, Tanja Todorović, Diana Haniš, Ana Horvat Vuković,VlatkaBećović, Gabrijela Kramarić Eid, Lana Bobić, Sunčica Damjanović, Silvia Zufić Dujmović, Anita Kargotić, Jasmina Cvenk, Ljiljana Karlić, MelihaĆilimković, Silvija Tomčik, Milanka Marić, Dijana Medić, Vesna Jozić, Vesna Ramljak, Nikolina Komljenović, Tihana Kružić, Marina Bura, Maja Capan Antić, Iva Davorija, Petra Počanić, Dubravka Canjko,Nataša Vajagić, Dunja Gusić, Marina Šimanović, NevenkaTrgovčić, Martina Validžić, Besima Borić, Rada Bulich, Marina Štembergar, Renata Ivanović, Branka Stipić,  Magdalena Kozarić, Armina Pilav, Snježana Abramović Milković, Aleksandra Ninić Vranješ, Maja Šintić, Biljana Stamenkovska Šipuš, Nives Miošić, Martina Uzelac, Igra Šain Kovačević, Željka Turčinović, Vesna Podlipec, Emina Bužinkić, Tea Škokić, Ljerka Horvat Odadžić, Klelija Balta, AnicaTomić, Nevenka Orbanić, Fani Bugarin, Dina Čarija, Lina Kežić, Kristina Čačić, Daniela Bilopavlović Bedenik, Blaženka Civadelić, Zdenka Stilinović,Kristina Mihaljević, Nives Jozić Kvastek, Ana Sršen,Fani Bugarin, Lara Javorčić, Jelena Pranjić, Danijela Dugandžić, Milena Visser, Anica Čizmazija, Emili Sedlar, Sanja Juras, Zrinka Pukljak, Biserka Brbot Lasić, Vesna Turuški-Grubić, Zdenka Krstinić, Dunja Bonacci Skenderović, Ivana Pavić, Pinija Poljaković, Vera Vujačić, Valeria Madarasz Kovačević, Iva Sirotić, Nermina Zaimović-Uzunović,Marica Mirić, Kristina Peruničić, Martina Mokus, Bosiljka Vrban Arh, Nuna Zvizdić, Tea Kantoci, Aleksandra Čižmešija, Rosana Ratkovčić,Francesca Maria Gabrielli, Ana Rajković, Laura Brcković, Neda Novosel, Mirjana Mizdrak Mišanović, Lidija Japec, Darja Đorđević, Željka Leljak Gracin, Ljiljana Ban, Hana Dagostin, Klaudija Barbarić Mešin, Josipa Krizanović Cimeša, Tatjana Bandara-Mrakovčić, Zlata Smajić, Mirjana Kazija, Žak Valenta, Ivana Percl, Ivana Zanze, Iva Zenzerović, Sara Lalić,  Diana Topčić-Resenberg, Sanja Rakić, Melita Jureša, Mirela Despotović, Ani Tkalčec, Jasna Šumanovac, Ida Kovač, Iva Prpić, Sanja Janković, Ana Prolić, Mimi Burić, Branimira Mrak, Nada Golubović, Višnja Klaić, Alena Rosandić-Vujnović, Karmela Romić, Savka Todorovska, Magdalena Obradović, Karmela Fakleš Martinjak, Maja Lang Balija, Melanija Strika, Mirna Hromadko Reiser, Mirjana Obradović, Maja Rilović,  Ivana Čurčić, Josipa Bubaš, Lejla Šehić Relić, Nena Pavelić, Snježana Pavelić, Željka Mandić, Svetlana Slapšak, Igballe Rogova, Marta Drury, Vjosa Dobruna, Feride Rushiti, Nermin Mahmuti, Marija Lozo, Ariana Qosaj Mustafa, Daša Duhaček, Zana Hoxha, Alba Loxha, Rada Iveković, Vetone Veliu, Shqipe Malushi, Elizabeta Šeleva, Silvana Carotenuto, Dubravka Stojanović, Viktorija Kudra Beroš, Danijela Paska, Nadejda Charrere, Sylvia Marcos,  Zilka Spahić-Šiljak,Vesna Malešević, Chizuko Ueno,Iva Krtalić Muiesan, Iva Peter Dragan, Nives Rebernak, Melanija Belaj, Danijela Birt,  Sanja Đurin, Branka Drabek Milekić, Biljana Dojčinović, Nataša Kandić, Ivana Balen, Anne J. Gilliland, Lesley Ferris, Claudia Ulbrich, Lee Quinby, Sara Speidel, Nancy Witting, Pat Sollner, Sabra Webber, Yi Lee Wong, Azade Seyhan, Julia Watson, Χριστιάνα Γεννατά (she/η), Adriana Zaharijević, Jelena Visković, Ellen Elias Bursac, Rachel Alsop, Benedetta Agostoni, Branka Peurača,Gudrun Schyman, Valentina Pellizzer, Brina Tus, Maria do Mar Pereira, Irena Božin,  Melanie Ivančević, Belma Bećirbašić, Lada Stefanović, Madina Tlostanova, Sanja M. Bojanić, Madhu Bhushan, Branka Galić, Magda Zenon, Neda Novosel, Anja Grubiša,Tatjana Ljuština Milaković, Rafaela Božić, Marija Mandekić, Teresa Joaquim, Vjekoslava Jurdana, Marina Gržinić, Maya Alrahabi, Iva Bulić, Marta Gabela, Marta Klepo, Dubravka Šimonović, Sabina Glasovac, Malin Björk, Mirjana Adamović, Sabine Grenz,Koraljka Soušek, Jasna Mršo Mušan, Milena Varda Broz, Snježana Kovačević, Fadila Dautović, Petra Težak, Mariela Marković, Ines Milčić, Joanna Piotrowska, Marya Meyer, Duška Borovac, Isabel Allegro de Magalhães, Eve Ensler, Monique Wilson, Roshika Deo, Marsha Lopez, Rita Vinocur, Randall Morales, Judy Stern, Sofia Cohen, Patricia Flowers, Abha Bhaiya, Tatjana Nikolić, Omodele Ibitoye, Janka Striffler, Andrea Veber, Višnja Gotal,   Ana Kolarić, Una Mikac, Susan Jakopec, Blanka Katunarić, Sandra Kasunić,  Silvia Caporale-Bizzini, Sara Kekuš,  Irén Annus, Andrea Tóth, Eva Federmayer, Mária Joó, Louise Vasvári, Nóra Koller, Natalija  Konir Ladović, Luisa Rizzitelli, Eva Visser, Nicoletta Billi, Ramiza Memedi, Karin Doolan, Silvia Palermo, Ana Crespo, Sanja Roić, Virgínia Ferreira, Dubravka Lazarin, Petra Šoštarić, Elena Vilenskaja, Ksenija Klasnić, Rosemarie Buikema, Lucija Škifić, Kristina Kulić, Mojca Dobnikar, Jana Zakorko, Iva Žegura, Marina Kovačević, Erzsébet Barát, Tea Giorgi, Lepa Mlađenović.              
            _                  

Frauenappell für den Frieden*

Mit Bestürzung und Unglauben beobachten wir die Eskalation des Krieges und der Gewalt in der Ukraine, die durch die russische Invasion und die Unterbrechung der Verhandlungen zwischen den Führern Russlands und der Ukraine verursacht wurde.

Als weibliche Bürgerinnen Europas und der Welt fordern wir von der Regierung der Russischen Föderation, die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen, da wir wissen, dass Krieg ein Verbrechen gegen den Frieden und die Menschheit ist. Gleichzeitig fordern wir alle Konfliktparteien auf, die Verhandlungen auf diplomatischem Weg fortzusetzen und sich auf alle verfügbaren gewaltfreien Mittel zu verlassen, um angemessene Lösungen zu finden und langfristigen Frieden und Sicherheit in der Ukraine, einschließlich der Regionen von Donezk und Lugansk, und Russland, zu gewährleisten.

Als Friedensaktivistinnen und Feministinnen lehnen wir jede Kriegshandlung eines Staates oder internationalen Akteurs entschieden ab. Wir wehren uns gegen eine Kultur der Gewalt, die auf permanenter militärischer Aufrüstung basiert, Feindeskonstruieren und -produzieren, macho-militaristische Konkurrenz und die Schaffung neuer militärischer Schutzschilde im Herzen Europas.

Wir wenden uns auch gegen die öffentliche Aufstachelung zum Krieg durch mächtige Staaten aufgrund ihrer geopolitischen und finanziellen Interessen und gegen eine kriegstreibende Atmosphäre, die Angst und Besorgnis unter den Menschen in der Ukraine, aber auch unter den Bürgern der Nachbarländer sowie der Bürger Russlands schürt.

Als Zeuginnen der Verwüstungen des Krieges und der Kriegsikonografie in den 1990er Jahren in unserem eigenen Land sind wir uns der schädlichen Auswirkungen des Krieges und seiner lang anhaltenden verheerenden Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Zivilbevölkerung und die menschliche Gemeinschaft bewusst. Wir wissen nur allzu gut, wie gespaltene Gemeinschaften in der Nachkriegszeit unter Traumata und Ungerechtigkeitsgefühlen leiden, was die Heilung erschwert. Die menschliche Sicherheit und das Leben jedes Menschen ist für uns ein ethischer Imperativ für jedes politische Handeln und geht über Fragen wie staatlich-territoriale Interessen, politische Unabhängigkeit und militärische Sicherheit hinaus.

Daher fordern wir von der Regierung der Republik Kroatien, die Friedensbemühungen aktiv zu unterstützen, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Wir bringen unsere Solidarität mit allen Bürgerinnen der Ukraine und unsere Unterstützung für Friedensinitiativen und Antikriegsbewegungen in der Ukraine, Russland und Belarus zum Ausdruck.

*Dieser Aufruf wurde am 24. Februar 2022 von Feministinnen und Friedensaktivistinnen aus Kroatien initiiert und von Feministinnen und Friedensaktivistinnen aus den postjugoslawischen Ländern und der Welt unterstützt. Dies ist die endgültige Liste der Unterzeichnerinnen dieses Appells.

Unterzeichnerinnen:

Vanja Nikolić, Vesna Janković, Rada Borić, Biljana Kašić, Mirjana Radaković, Nela Pamuković, Vesna Teršelič, Katarina Kruhonja, Nataša Medved, Iva Grgić Maroević, Ivana Bago, Leonida Kovač, Brigita Miloš, Neva Tölle, Maja Profaca, Jasmina Lukić,Tihana Rubić, Julijana Tešija, Nataša Lalić, Ana Dana Beroš, Marijana Senjak, Adriana Bego, Biserka Momčinović, Sanja Sorić, Adriana Branka Pojatina,Vitarnja Gamulin, Ana Raffai, Jelena Kupsjak, Ana Maskalan, Jagoda Novak, Karolina Leaković, Tina Pavlović, Martina Petrinjak, Sanja Bachrach Krištofić, Renata Jambrešić Kirin, Lada Čale Feldman, Senka Božić-Vrbančić, KsenijaTurčić, Željka Jelavić, Nadežda Čačinovič, Nada Peratović, Snježana Pavić, Sandra Prlenda Perkovac, Sanja Sarnavka, Nada Beroš, Martina Findrik, Ana Zbiljski, Daniela Širinić, Dorotea Šušak, Suzana Komušar, Suzana Marjanić, Sonja Leboš, Marija Geiger Zeman, Monika Marić, Željka Sartori, Kosjenka Laszlo, Barbara Blasin, Mirta Jurilj, Leila Topić, Sanja Bilas, Gordana Orsag Pasanec, Nataša Govedić, Dubravka Đurić, Jadranka Pintarić, Mirjana Kučer, Danijela Stanojević, Georgette Yvette Ponte, Bojana Guberac, Davorka Komsi, Miljenka Ćurković, Ines Udodovsky, Morena Ruppe, Ivana Armanini, Snežana Andrejev Majcan, Jadranka Vuksa Kovačević, Marinka Bakula Anđelić, Ljiljana Raičević,Ivana Kabaj, Jelena Božić, Azra Svedružić, Sanja Končevski, Zdenka Cic, Slavica Renko, Sanda Malbaša, Ana Legčević, Nina Romić, Iva Rada Janković, Vesna Mažuran Subotić,Ratka Višnjić, Ivanka Mijić, Uranela Đekanović, Ljubica Andrišek,Ives Cikatić,Tatjana Latinović, Stanislava Brlobaš, Sniježana Kotarski, Aliče Prhat, Nada Drobnjak,Tihana Tomas Skala, Ljiljana Djurica, Jadranka Plantak, Sanja Macoko, Jasmina Lončarević Serdar, Manuela Zlatar, Tanja Todorović, Diana Haniš, Ana Horvat Vuković,Vlatka Bećović, Gabrijela Kramarić Eid, Lana Bobić, Sunčica Damjanović, Silvia Zufić Dujmović, Anita Kargotić, Jasmina Cvenk, Ljiljana Karlić, Meliha Ćilimković, Silvija Tomčik, Milanka Marić, Dijana Medić, Vesna Jozić, Vesna Ramljak, Nikolina Komljenović, Tihana Kružić, Marina Bura, Maja Capan Antić, Iva Davorija, Petra Počanić, Dubravka Canjko,

Nataša Vajagić, Dunja Gusić, Marina Šimanović, NevenkaTrgovčić, Martina Validžić, Besima Borić, Rada Bulich, Marina Štembergar, Renata Ivanović, Branka Stipić,  Magdalena Kozarić, Armina Pilav, Snježana Abramović Milković, Aleksandra Ninić Vranješ, Maja Šintić, Biljana Stamenkovska Šipuš, Nives Miošić, Martina Uzelac, Igra Šain Kovačević, Željka Turčinović, Vesna Podlipec, Emina Bužinkić, Tea Škokić, Ljerka Horvat Odadžić, Klelija Balta, AnicaTomić, Nevenka Orbanić, Fani Bugarin, Dina Čarija, Lina Kežić, Kristina Čačić, Daniela Bilopavlović Bedenik, Blaženka Civadelić, Zdenka Stilinović,Kristina Mihaljević, Nives Jozić Kvastek, Ana Sršen,Fani Bugarin, Lara Javorčić, Jelena Pranjić, Danijela Dugandžić, Milena Visser, Anica Čizmazija, Emili Sedlar, Sanja Juras, Zrinka Pukljak, Biserka Brbot Lasić, Vesna Turuški-Grubić, Zdenka Krstinić, Dunja Bonacci Skenderović, Ivana Pavić, Pinija Poljaković, Vera Vujačić, Valeria Madarasz Kovačević, Iva Sirotić, Nermina Zaimović-Uzunović,Marica Mirić, Kristina Peruničić, Martina Mokus, Bosiljka Vrban Arh, Nuna Zvizdić, Tea Kantoci, Aleksandra Čižmešija, Rosana Ratkovčić,Francesca Maria Gabrielli, Ana Rajković, Laura Brcković, Neda Novosel, Mirjana Mizdrak Mišanović, Lidija Japec, Darja Đorđević, Željka Leljak Gracin, Ljiljana Ban, Hana Dagostin, Klaudija Barbarić Mešin, Josipa Krizanović Cimeša, Tatjana Bandara-Mrakovčić, Zlata Smajić, Mirjana Kazija, Žak Valenta, Ivana Percl, Ivana Zanze, Iva Zenzerović, Sara Lalić,  Diana Topčić-Resenberg, Sanja Rakić, Melita Jureša, Mirela Despotović, Ani Tkalčec, Jasna Šumanovac, Ida Kovač, Iva Prpić, Sanja Janković, Ana Prolić, Mimi Burić, Branimira Mrak, Nada Golubović, Višnja Klaić, Alena Rosandić-Vujnović, Karmela Romić, Savka Todorovska, Magdalena Obradović, Karmela Fakleš Martinjak, Maja Lang Balija, Melanija Strika, Mirna Hromadko Reiser, Mirjana Obradović, Maja Rilović,  Ivana Čurčić, Josipa Bubaš, Lejla Šehić Relić, Nena Pavelić, Snježana Pavelić, Željka Mandić, Svetlana Slapšak, Igballe Rogova, Marta Drury, Vjosa Dobruna, Feride Rushiti, Nermin Mahmuti, Marija Lozo, Ariana Qosaj Mustafa, Daša Duhaček, Zana Hoxha, Alba Loxha, Rada Iveković, Vetone Veliu, Shqipe Malushi, Elizabeta Šeleva, Silvana Carotenuto, Dubravka Stojanović, Viktorija Kudra Beroš, Danijela Paska, Nadejda Charrere, Sylvia Marcos,  Zilka Spahić-Šiljak,Vesna Malešević, Chizuko Ueno,Iva Krtalić Muiesan, Iva Peter Dragan, Nives Rebernak, Melanija Belaj, Danijela Birt,  Sanja Đurin, Branka Drabek Milekić, Biljana Dojčinović, Nataša Kandić, Ivana Balen, Anne J. Gilliland, Lesley Ferris, Claudia Ulbrich, Lee Quinby, Sara Speidel, Nancy Witting, Pat Sollner, Sabra Webber, Yi Lee Wong, Azade Seyhan, Julia Watson, Χριστιάνα Γεννατά (she/η), Adriana Zaharijević, Jelena Visković, Ellen Elias Bursac, Rachel Alsop, Benedetta Agostoni, Branka Peurača, Gudrun Schyman, Valentina Pellizzer, Brina Tus, Maria do Mar Pereira, Irena Božin,  Melanie Ivančević, Belma Bećirbašić, Lada Stefanović, Madina Tlostanova, Sanja M. Bojanić, Madhu Bhushan, Branka Galić, Magda Zenon, Neda Novosel, Anja Grubiša,Tatjana Ljuština Milaković, Rafaela Božić, Marija Mandekić, Teresa Joaquim, Vjekoslava Jurdana, Marina Gržinić, Maya Alrahabi, Iva Bulić, Marta Gabela, Marta Klepo, Dubravka Šimonović, Sabina Glasovac, Malin Björk, Mirjana Adamović, Sabine Grenz, Koraljka Soušek, Jasna Mršo Mušan, Milena Varda Broz, Snježana Kovačević, Fadila Dautović, Petra Težak, Mariela Marković, Ines Milčić, Joanna Piotrowska, Marya Meyer, Duška Borovac, Isabel Allegro de Magalhães, Eve Ensler, Monique Wilson, Roshika Deo, Marsha Lopez, Rita Vinocur, Randall Morales, Judy Stern, Sofia Cohen, Patricia Flowers, Abha Bhaiya, Tatjana Nikolić, Omodele Ibitoye, Janka Striffler, Andrea Veber, Višnja Gotal,   Ana Kolarić, Una Mikac, Susan Jakopec, Blanka Katunarić, Sandra Kasunić,  Silvia Caporale-Bizzini, Sara Kekuš,  Irén Annus, Andrea Tóth, Eva Federmayer, Mária Joó, Louise Vasvári, Nóra Koller, Natalija  Konir Ladović, Luisa Rizzitelli, Eva Visser, Nicoletta Billi, Ramiza Memedi, Karin Doolan, Silvia Palermo, Ana Crespo, Sanja Roić, Virgínia Ferreira, Dubravka Lazarin, Petra Šoštarić, Elena Vilenskaja, Ksenija Klasnić, Rosemarie Buikema, Jana Zakorko, Lucija Škifić, Kristina Kulić, Mojca Dobnikar, Iva Žegura,  Marina Kovačević, Erzsébet Barát, Lepa Mlađenović.

Women’s Appeal for Peace*

With consternation and disbelief, we are witnessing the escalation of the war and violence in Ukraine caused by the Russian invasion and the suspension of negotiations between the leaders of Russia and Ukraine.

As female citizens of Europe and the world, we demand from the Government of the Russian Federation to immediately cease hostilities, knowing that war is a crime against peace and humanity. At the same time, we urge all sides in conflict to continue the negotiations through diplomatic channels and to rely on all available non-violent means, in order to find appropriate solutions and ensure long-term peace and security in Ukraine, including the Donetsk and Luhansk regions.

As peace activists and feminists, we  strongly oppose any act of war by any state or international actor. We oppose the culture of violence based on permanent military armament, constructing and producing of enemies, macho-militaristic competition and creation of new military shields in the heart of Europe.

We also oppose the public incitement to war by powerful states based on their geopolitical and financial interests, and warmongering atmosphere that promotes fear and anxiety among the people of Ukraine, but also among the citizens of neighbouring countries as well as citizens of Russia.

As witnesses of the havoc of war and war iconography during the 1990s in our own country, we are well aware of the harmful repercussions of the war and its long-lasting devastating effects on society, civilians and the human community. We know all to well how divided communities in the post-war period suffer from trauma, and feelings of injustice, which makes the healing hard to achieve. For us, human security and the life of every human being is an ethical imperative for every political action, surpassing issues such as state-territorial interests, political independence and military-defence security.

Therefore, we demand for from the Government of the Republic of Croatia to actively support peace efforts in order to prevent further escalation of the conflict.

We express our solidarity with all citizens of Ukraine and express our support for peace initiatives and anti-war movements in Ukraine, Russia and Belarus.

*This Appeal was initiated by feminists and peace activists from Croatia on February 24, 2022, which was supported by feminists  and peace activists from the post-Yugoslav countries and the world. This is the final list of signatories to this Appeal.

Signatories:

Vanja Nikolić, Vesna Janković, Rada Borić, Biljana Kašić, Mirjana Radaković, Nela Pamuković, Vesna Teršelič, Katarina Kruhonja, Nataša Medved, Iva Grgić Maroević, Ivana Bago, Leonida Kovač, Brigita Miloš, Neva Tölle, Maja Profaca, Jasmina Lukić,Tihana Rubić, Julijana Tešija, Nataša Lalić, Ana Dana Beroš, Marijana Senjak, Adriana Bego, Biserka Momčinović, Sanja Sorić, Adriana Branka Pojatina,Vitarnja Gamulin, Ana Raffai, Jelena Kupsjak, Ana Maskalan, Jagoda Novak, Karolina Leaković, Tina Pavlović, Martina Petrinjak, Sanja Bachrach Krištofić, Renata Jambrešić Kirin, Lada Čale Feldman, Senka Božić-Vrbančić, KsenijaTurčić, Željka Jelavić, Nadežda Čačinovič, Nada Peratović, Snježana Pavić, Sandra Prlenda Perkovac, Sanja Sarnavka, Nada Beroš, Martina Findrik, Ana Zbiljski, Daniela Širinić, Dorotea Šušak, Suzana Komušar, Suzana Marjanić, Sonja Leboš, Marija Geiger Zeman, Monika Marić, Željka Sartori, Kosjenka Laszlo, Barbara Blasin, Mirta Jurilj, Leila Topić, Sanja Bilas, Gordana Orsag Pasanec, Nataša Govedić, Dubravka Đurić, Jadranka Pintarić, Mirjana Kučer, Danijela Stanojević, Georgette Yvette Ponte, Bojana Guberac, Davorka Komsi, Miljenka Ćurković, Ines Udodovsky, Morena Ruppe, Ivana Armanini, Snežana Andrejev Majcan, Jadranka Vuksa Kovačević, Marinka Bakula Anđelić, Ljiljana Raičević,Ivana Kabaj, Jelena Božić, Azra Svedružić, Sanja Končevski, Zdenka Cic, Slavica Renko, Sanda Malbaša, Ana Legčević, Nina Romić, Iva Rada Janković, Vesna Mažuran Subotić,Ratka Višnjić, Ivanka Mijić, Uranela Đekanović, Ljubica Andrišek,Ives Cikatić,Tatjana Latinović, Stanislava Brlobaš, Sniježana Kotarski, Aliče Prhat, Nada Drobnjak,Tihana Tomas Skala, Ljiljana Djurica, Jadranka Plantak, Sanja Macoko, Jasmina Lončarević Serdar, Manuela Zlatar, Tanja Todorović, Diana Haniš, Ana Horvat Vuković,Vlatka Bećović, Gabrijela Kramarić Eid, Lana Bobić, Sunčica Damjanović, Silvia Zufić Dujmović, Anita Kargotić, Jasmina Cvenk, Ljiljana Karlić, Meliha Ćilimković, Silvija Tomčik, Milanka Marić, Dijana Medić, Vesna Jozić, Vesna Ramljak, Nikolina Komljenović, Tihana Kružić, Marina Bura, Maja Capan Antić, Iva Davorija, Petra Počanić, Dubravka Canjko,

Nataša Vajagić, Dunja Gusić, Marina Šimanović, NevenkaTrgovčić, Martina Validžić, Besima Borić, Rada Bulich, Marina Štembergar, Renata Ivanović, Branka Stipić,  Magdalena Kozarić, Armina Pilav, Snježana Abramović Milković, Aleksandra Ninić Vranješ, Maja Šintić, Biljana Stamenkovska Šipuš, Nives Miošić, Martina Uzelac, Igra Šain Kovačević, Željka Turčinović, Vesna Podlipec, Emina Bužinkić, Tea Škokić, Ljerka Horvat Odadžić, Klelija Balta, AnicaTomić, Nevenka Orbanić, Fani Bugarin, Dina Čarija, Lina Kežić, Kristina Čačić, Daniela Bilopavlović Bedenik, Blaženka Civadelić, Zdenka Stilinović,Kristina Mihaljević, Nives Jozić Kvastek, Ana Sršen,Fani Bugarin, Lara Javorčić, Jelena Pranjić, Danijela Dugandžić, Milena Visser, Anica Čizmazija, Emili Sedlar, Sanja Juras, Zrinka Pukljak, Biserka Brbot Lasić, Vesna Turuški-Grubić, Zdenka Krstinić, Dunja Bonacci Skenderović, Ivana Pavić, Pinija Poljaković, Vera Vujačić, Valeria Madarasz Kovačević, Iva Sirotić, Nermina Zaimović-Uzunović,Marica Mirić, Kristina Peruničić, Martina Mokus, Bosiljka Vrban Arh, Nuna Zvizdić, Tea Kantoci, Aleksandra Čižmešija, Rosana Ratkovčić,Francesca Maria Gabrielli, Ana Rajković, Laura Brcković, Neda Novosel, Mirjana Mizdrak Mišanović, Lidija Japec, Darja Đorđević, Željka Leljak Gracin, Ljiljana Ban, Hana Dagostin, Klaudija Barbarić Mešin, Josipa Krizanović Cimeša, Tatjana Bandara-Mrakovčić, Zlata Smajić, Mirjana Kazija, Žak Valenta, Ivana Percl, Ivana Zanze, Iva Zenzerović, Sara Lalić,  Diana Topčić-Resenberg, Sanja Rakić, Melita Jureša, Mirela Despotović, Ani Tkalčec, Jasna Šumanovac, Ida Kovač, Iva Prpić, Sanja Janković, Ana Prolić, Mimi Burić, Branimira Mrak, Nada Golubović, Višnja Klaić, Alena Rosandić-Vujnović, Karmela Romić, Savka Todorovska, Magdalena Obradović, Karmela Fakleš Martinjak, Maja Lang Balija, Melanija Strika, Mirna Hromadko Reiser, Mirjana Obradović, Maja Rilović,  Ivana Čurčić, Josipa Bubaš, Lejla Šehić Relić, Nena Pavelić, Snježana Pavelić, Željka Mandić, Svetlana Slapšak, Igballe Rogova, Marta Drury, Vjosa Dobruna, Feride Rushiti, Nermin Mahmuti, Marija Lozo, Ariana Qosaj Mustafa, Daša Duhaček, Zana Hoxha, Alba Loxha, Rada Iveković, Vetone Veliu, Shqipe Malushi, Elizabeta Šeleva, Silvana Carotenuto, Dubravka Stojanović, Viktorija Kudra Beroš, Danijela Paska, Nadejda Charrere, Sylvia Marcos,  Zilka Spahić-Šiljak,Vesna Malešević, Chizuko Ueno,Iva Krtalić Muiesan, Iva Peter Dragan, Nives Rebernak, Melanija Belaj, Danijela Birt,  Sanja Đurin, Branka Drabek Milekić, Biljana Dojčinović, Nataša Kandić, Ivana Balen, Anne J. Gilliland, Lesley Ferris, Claudia Ulbrich, Lee Quinby, Sara Speidel, Nancy Witting, Pat Sollner, Sabra Webber, Yi Lee Wong, Azade Seyhan, Julia Watson, Χριστιάνα Γεννατά (she/η), Adriana Zaharijević, Jelena Visković, Ellen Elias Bursac, Rachel Alsop, Benedetta Agostoni, Branka Peurača, Gudrun Schyman, Valentina Pellizzer, Brina Tus, Maria do Mar Pereira, Irena Božin,  Melanie Ivančević, Belma Bećirbašić, Lada Stefanović, Madina Tlostanova, Sanja M. Bojanić, Madhu Bhushan, Branka Galić, Magda Zenon, Neda Novosel, Anja Grubiša,Tatjana Ljuština Milaković, Rafaela Božić, Marija Mandekić, Teresa Joaquim, Vjekoslava Jurdana, Marina Gržinić, Maya Alrahabi, Iva Bulić, Marta Gabela, Marta Klepo, Dubravka Šimonović, Sabina Glasovac, Malin Björk, Mirjana Adamović, Sabine Grenz, Koraljka Soušek, Jasna Mršo Mušan, Milena Varda Broz, Snježana Kovačević, Fadila Dautović, Petra Težak, Mariela Marković, Ines Milčić, Joanna Piotrowska, Marya Meyer, Duška Borovac, Isabel Allegro de Magalhães, Eve Ensler, Monique Wilson, Roshika Deo, Marsha Lopez, Rita Vinocur, Randall Morales, Judy Stern, Sofia Cohen, Patricia Flowers, Abha Bhaiya, Tatjana Nikolić, Omodele Ibitoye, Janka Striffler, Andrea Veber, Višnja Gotal,   Ana Kolarić, Una Mikac, Susan Jakopec, Blanka Katunarić, Sandra Kasunić,  Silvia Caporale-Bizzini, Sara Kekuš,  Irén Annus, Andrea Tóth, Eva Federmayer, Mária Joó, Louise Vasvári, Nóra Koller, Natalija  Konir Ladović, Luisa Rizzitelli, Eva Visser, Nicoletta Billi, Ramiza Memedi, Karin Doolan, Silvia Palermo, Ana Crespo, Sanja Roić, Virgínia Ferreira, Dubravka Lazarin, Petra Šoštarić, Elena Vilenskaja, Ksenija Klasnić, Rosemarie Buikema, Lucija Škifić, Kristina Kulić, Mojca Dobnikar, Jana Zakorko, Iva Žegura, Marina Kovačević, Erzsébet Barát, Tea Giorgi, Lepa Mlađenović.